Arbetsmiljöutbildning

Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är en av de friskfaktorer som forskningen har visat kännetecknar långtidsfriska organisationer. Men hur gör man?

Under utbildningen hanteras den lagstiftning som reglerar arbetsmiljöområdet och som ligger till grund för arbetsmiljöarbetet. För att omsätta faktiska krav i praktiken vävs din verksamhets egna processer och arbetssätt in i utbildningen. Du som deltagare ges möjlighet att påbörja, utveckla och analysera ditt arbetsmiljöarbete.

Vi är godkända utbildningssamordnare för stöd från Afa-försäkring. Klicka här för mer info! 

Arbetsmiljöutbildningen vänder sig till chefer och skyddsombud.

Utbildningen sker i vår digitala plattform och du kan själv styra när det passar att genomföra de olika momenten.