Hälsoprofilbedömning

Livsstilen är avgörande för människors hälsa. Hälsoprofil är Sveriges ledande tjänst för strategiskt hälsoarbete på arbetsplatsen. Målet är att motivera medarbetare till livsstilsförändring och kunna se förändringar på gruppnivå. Metoden är tvärvetenskapligt förankrad i medicin, fysiologi och beteendevetenskap.

Vi rekommenderar Hälsoprofil:

  • När du behöver en heltäckande bild av medarbetarnas hälsa.
  • För att skapa förändring på individnivå genom insikt om samband mellan livsstil och hälsa.
  • Som underlag för strategiskt hälsoarbete.

Är ni fler än 15 personer kan vi utan extra kostnad erbjuda er att utföra hälsoundersökningar på plats hos er.

Tilläggstjänster
Hörsel
Spirometri (lungfunktionstest)
Syn

Så genomförs en Hälsoprofil

1. Deltagarna besvarar frågorna på Todaytoo
Deltagarna får en länk till Hälsoprofilen och loggar in på Todaytoo för att besvara frågorna. Det tar 5–6 minuter och handlar om fritid, stillasittande, fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol, mediciner och symptom, stress, återhämtning och upplevd hälsa. Alla svar behandlas konfidentiellt.

2. Mätning, provtagning och motiverande samtal om nuläge och hälsovision.
I ett individuellt fysiskt möte går Hälsoprofilcoachen och deltagaren tillsammans igenom frågorna och svaren. Samtalet ger deltagaren möjlighet att reflektera över sina resultat och förstå den egna livsstilens betydelse för hälsan. Hen blir medveten om att det krävs ett aktivt deltagande och ansvar för att lyckas med en livsstilsförändring. Hälsoprofilcoachen mäter deltagarens längd, vikt, blodtryck och midjemått, och registrerar uppgifterna i Plustoo där även deltagarens svar på frågorna finns. Det tas även blodvärde, blodsocker och kolesterol.

3. Deltagaren gör ett konditionstest på cykel
Konditionstestet genomförs under 8 minuter på en anpassad nivå så att deltagaren bara blir lätt andfådd. Hälsoprofilcoachen mäter och registrerar kontinuerligt deltagarens puls, frågar om upplevd ansträngning och resultaten presenteras direkt i Plustoo.

4. Resultat på gruppnivå till arbetsgivaren.
Deltagarnas individuella resultat sammanställs snabbt och enkelt i en grupprapport med möjlighet att visa resultat till exempel per avdelning, yrke, kön och ålder. I rapporten framgår vilka hälsoområden som har störst behov av att förbättras. Det ger arbetsgivaren möjlighet att styra kommande hälsoinsatser mer strategiskt.

5. Följ upp resultaten
Utvärdera efter en tid om hälsoinsatserna har fungerat med en ny Hälsoprofil på individnivå och en rapport med jämförelser från den tidigare Hälsoprofilen.