Sjuk- och friskanmälan

Ring 08-693 80 60

Om du blir sjuk eller om du ska vara hemma med ditt sjuka barn ringer du alltid till 08-693 80 60. Telefonen är öppen dygnet runt, veckans alla dagar. När du är frisk ringer du igen och friskanmäler dig.

Under sjukskrivningen

Dag 1

Samma dag som du sjukanmäler dig blir du uppringd av en erfaren företagssköterska/sjuksköterska från Ådalshälsan som ger dig gratis och personlig sjukvårdsrådgivning.

Allt du säger under samtalet är sekretessbelagt. Din chef får bara information om det är du som är sjuk eller om du är hemma för vård av barn. Han eller hon får veta om din sjukdom är arbetsrelaterad, men inte vilken sjukdom det är. I det här läget väljer du själv vad du vill berätta. Vid ”vanliga” infektioner och akuta sjukdomar får du rådet att kontakta din hälsocentral eller sjukhuset.

Dag 3 och 7

Företagssköterskan/sjuksköterskan ringer upp dig dag 1, dag 3 och dag 7 osv.

Långvarig sjukskrivning

Blir du långvarigt sjukskriven blir du kontaktad flera gånger av sköterskan och även av din chef. Alla arbetsgivare är också skyldiga att göra en så kallad rehabiliteringsutredning efter den 28:e sjukdagen

Sjuk- och friskanmälan

Sjukanmäl dig alltid på telefonsvararen 08-693 80 60. Ring även om du blir sjuk under arbetstid, det räcker inte att du berättar för din chef att du går hem. Ange ditt personnummer och vilket telefonnummer som det går att nå dig på under dagen.

När du är frisk ringer du samma nummer igen. Ring den första arbetsföra dagen eller innan den tid ni har avtalat på din arbetsplats.

Läkarintyg

Sjukanmäl dig alltid på telefonsvararen 08-693 80 60. Ring även om du blir sjuk under arbetstid, det räcker inte att du berättar för din chef att du går hem. Ange ditt personnummer och vilket telefonnummer som det går att nå dig på under dagen.

När du är frisk ringer du samma nummer igen. Ring den första arbetsföra dagen eller innan den tid ni har avtalat på din arbetsplats.

Sjuklön

De första 14 dagarna är det arbetsgivaren som betalar din sjuklön (om du gjort en anmälan). Den allra första dagen är däremot en karensdag, då får du ingenting. Från och med sjukdag nummer 15 är det Försäkringskassan som betalar ut sjukpenning. Din chef sköter den kontakten.

Vård av barn - VAB

Om ditt barn är sjukt anmäler du till 08-693 80 60 och till Försäkringskassan. Ring också och anmäl när ditt barn är friskt och du är tillbaka på jobbet.