Din självklara företagshälsovård i Ångermanland

Vi arbetar strategiskt och långsiktigt med insatser som ökar säkerhet och hälsa på arbetsplatser runt om i Ådalen. 

© Elin Nerpin
Hälsosamma arbetsplatser

Vi arbetar strategiskt och långsiktigt med våra kunder för att skapa hälsosamma arbetsplatser. Vår övertygelse är att om de anställda mår bra, mår företaget bra och produktiviteten ökar.

© Elin Nerpin
Hälsosamma arbetsplatser

Vi arbetar strategiskt och långsiktigt med våra kunder för att skapa hälsosamma arbetsplatser. Vår övertygelse är att om de anställda mår bra, mår företaget bra och produktiviteten ökar.

previous arrow
next arrow

Ådalshälsan är godkänd utbildningsanordnare!

Nu kan alla företag och organisationer inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal om TFA för de anställda söka stöd för Arbetsmiljöutbildningar som genomförs under 2021-2023 genom AFA-försäkring.