Din självklara företagshälsovård i Ångermanland

Vi arbetar strategiskt och långsiktigt med insatser som ökar säkerhet och hälsa på arbetsplatser runt om i Ådalen. 

© Elin Nerpin
Hälsosamma arbetsplatser

Vi arbetar strategiskt och långsiktigt med våra kunder för att skapa hälsosamma arbetsplatser. Vår övertygelse är att om de anställda mår bra, mår företaget bra och produktiviteten ökar.

© Elin Nerpin
Hälsosamma arbetsplatser

Vi arbetar strategiskt och långsiktigt med våra kunder för att skapa hälsosamma arbetsplatser. Vår övertygelse är att om de anställda mår bra, mår företaget bra och produktiviteten ökar.

previous arrow
next arrow

Ådalshälsan är godkänd utbildningsanordnare!

Nu kan alla företag och organisationer inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal om TFA för de anställda söka stöd för Arbetsmiljöutbildningar som genomförs under 2021-2023 genom AFA-försäkring.

Ådalshälsans restriktioner som följd av covid-19:

För att inte bidra till risk för smittspridning gäller följande:
Vi tar inte mot kunder med förkylningssymtom så som hosta, feber, halsont och andnöd. Vid besök ska du ha varit symtomfri i minst 2 dagar.

Hör av dig för att omboka din tid alternativt att boka in besöket via videosamtal.

Allmänna frågor om Coronaviruset ring 113 13 eller gå in på 1177.se. För sjukvårdsrådgivning vid misstanke om smitta och behov av sjukvård ring 1177.

För att inte bidra till risken för smittspridning gäller följande:
Vi tar inte mot kunder med förkylningssymtom så som hosta, feber, halsont och andnöd. Vid besök ska du ha varit symtomfri i minst 2 dagar.

Hör av dig för att omboka din tid alternativt att boka in besöket via videosamtal.

Allmänna frågor om Coronaviruset ring 113 13 eller gå in på 1177.se. För sjukvårdsrådgivning vid misstanke om smitta och behov av sjukvård ring 1177.

För att hålla sig uppdaterad rekommenderar vi krisinformation.se

Hos Ådalshälsan erbjuder vi några specifika tjänster under Covid-19, läs mer här: