Medicinska kontroller

Medicinska kontroller i arbetslivet syftar till att förebygga ohälsa i en arbetsmiljö som är riskfylld. Genom regelbundna undersökningar förebyggs skador och olycksfall.

AFS 2019:3 – Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

I de nya föreskrifterna, AFS 2019:3, som trädde i kraft 2019 tydliggörs arbetsgivarens ansvar att göra medicinska kontroller.

Enligt den nya föreskriften ska arbetsgivaren anordna medicinska kontroller. Det innebär att:

informera om och erbjuda arbetstagarna den medicinska kontrollen

 • sammanställa vilka arbetstagare som vill genomföra den medicinska kontrollen
 • beställa den medicinska kontrollen
 • beställa en bedömning för tjänstbarhetsintyg om detta krävs
 • informera företagshälsan om riskbedömningar

Läs mer i AFS 2019:3: Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3), föreskrifter – Arbetsmiljöverket (av.se)

Ådalshälsan genomför de flesta medicinska kontroller i arbetslivet som:

 • Allergiframkallande kemiska produkter
 • Arbete med bly
 • Arbete med kadmium
 • Buller
 • Dykeriarbete
 • Fibrosframkallande damm
 • Handintensivt arbete
 • Järnväg
 • Lokförare
 • Klättring med stor nivåskillnad (inkl arbets-EKG)
 • Körkort (högre behörighet)
 • Nattarbete
 • Sjöfolk
 • Vibrationer
 • Rök- och kemdykning (inkl arbets-EKG)

Observera att du som arbetsgivare ska ha genomfört en riskbedömning innan. Önskar du hjälp med riskbedömningar kan vi med vår mångåriga erfarenhet bistå.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!