Nyanställnings­undersökning

Vid rekrytering eller förändrade arbetsuppgifter är det viktigt att få en bild av en medarbetares hälsotillstånd. I tjänsten ingår frågor om hälsa och levnadsvanor. Utifrån svaren på frågorna och vad som är relevant till det aktuella arbetet, genomförs undersökning och intervju.

Nyanställningsundersökning kompletteras med följande innehåll: .

Drog- och alkoholtest
Fysisk funktionsanalys

Vi rekommenderar Nyanställningsundersökning:

För att säkerställa att medarbetare inför anställning har ett hälsotillstånd eller levnadsvanor som inte äventyrar egna eller kollegors säkerhet utifrån krav i aktuella arbetsmiljön.

För att undersöka om medarbetaren har något hälsotillstånd arbetsgivaren bör ta hänsyn till, eller som gör att vissa arbetsuppgifter bör undvikas.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!