Organisation & ledarskap

Utveckling med inriktning på organisation, ledarskap och medarbetarskap

Hur chefer jobbar praktiskt i vardagen har kopplingar till medarbetarnas hälsa. Sjukfallen i psykisk ohälsa ökar kraftigt där viktiga förklaringar är höga krav, otydliga roller och dåligt ledarskap.

Genom att förstå vilka skyddsfaktorer som finns för att motverka organisatorisk och social ohälsa kan företaget skyddas från att drabbas av de stora kostnader som är förknippade med medarbetare som mår dåligt p g a dåligt ledarskap.

Att satsa på att kompetensutveckla organisationens ledning, personal och/eller projektansvariga och höja förmågan att leda på ett engagerande och motiverande sätt är en väg till framgång.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!