Om Ådalshälsan

Vårt mål är att tillsammans med kunden arbeta strategiskt och långsiktigt med insatser som ökar säkerhet och hälsa på arbetsplatser runt om i Ådalen. Ådalshälsan AB erbjuder och utvecklar tjänster inom ledarskap, arbetsmiljö och arbetsmedicin med ett övergripande mål om att friska organisationer, grupper och individer skapar effektivitet och lönsamhet.

Organisation

Ådalshälsan fungerar som en opartiskt och oberoende expertresurs för företagets strategiska och operativa arbete med organisationsutveckling, systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsmedicin. Vi erbjuder ett brett kvalitetssäkrat utbud med organisatoriska tjänster som ex. sjuk- och friskanmälan, kartläggningar och utbildningar.

Grupp

På gruppnivå arbetar vi såväl med stöd, handledning till grupper som med skräddarsydda utvecklingsinsatser. Ett utvecklat samarbete i grupp ökar trivsel, effektivitet och produktivitet.

Individ

På individnivå arbetar vi med rådgivning, utredningar, olika rehabiliteringinsatser, samt arbets- och försäkringsmedicinsk service. Med erfarenhet av Företagshälsovård i ådalsområdet under 44 år kan vi erbjuda en trygg, erfaren organisation med bred och djup kompetens inom hela vårt arbetsområde.

Varför välja oss

Vi på Ådalshälsan tror att företag och organisationer blir effektivare, lönsammare och mer produktiva genom ett genomtänkt och systematiskt arbete med hälsa och arbetsmiljö. Vår vision är att genom ett tätt samarbete hjälpa våra kunder att utforma och genomföra insatser för att gagna hälsa och välbefinnande hos kundernas medarbetare. Detta gör vi genom ett bra förebyggande arbete. Tillsammans med kunden säkerställer vi till att så få som möjligt drabbas av ohälsa i arbetslivet. Välbefinnande byggs också genom ett professionellt och effektivt arbete med rehabilitering av medarbetare som drabbats av ohälsa i sitt arbete. En sak är säker – ett bra hälsoarbete som värnar om medarbetarna stärker kundens varumärke! Ådalshälsan erbjuder i nära samarbete med kunden, lönsamma och högkvalitativa hälsotjänster, med god tillgänglighet till företag och organisationer i Ådalen.