Arbetsmiljö

Fysiska, psykosociala, organisatoriska och tekniska förhållanden

Vår främsta uppgift är att förebygga och minska hälsorisker i arbetsmiljön. Med vår kompetens kan vi undersöka och bedöma fysiska och psykosociala / organisatoriska hälsorisker och föreslå åtgärder.

Arbetsmiljön på en arbetsplats omfattar både fysiska, psykosociala, organisatoriska och tekniska förutsättning oavsett verksamhet. Det kan vara svårt att se sambanden mellan arbetsmiljöfaktorer och hur man kan skapa rätt förutsättningar till en hållbar hälsa hos chefer och medarbetare . Vi är en expertresurs för våra kundföretag och kan hitta vägar att arbeta förebyggande.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!