Information om covid-19

Självtest via 1177 på uppdrag av Region Västernorrland

Tjänster i samband med Covid-19

Snabbtester

(Antigen-tester) för pågående covid-19 infektion

Intyg

Rese- och friskintyg vid resa

Snabbtester

(Antigen-tester) för pågående covid-19 infektion

PCR-tester

PCR-testning vid symtom

Intyg

Rese- och friskintyg vid resa

Snabbtester (Antigen-tester) för pågående Covid-19 infektion

Coronaviruset kan testas genom att antingen undersöka om virusets gener finns i nässvalgets slemhinna (PCR), påvisa virusets ytprotein med ett antigendetekteringstest (antigentest) eller mäta om kroppen har bildat antikroppar mot coronaviruset.

Screeningen kan användas t.ex. vid besök av gästarbetare från riskområden eller i samband med att screena vid eventuellt utbrott av Covid-19 i en personalgrupp.

Vid positivt provsvar ansvarar vi för att smittskyddsanmälan genomförs samt att smittspåra.

PCR-testning vid symtom

Då tillgången till självtester via 1177 är begränsad har vi möjlighet genom externt laboratorium att genomföra PCR-test på medarbetare. Det innebär att du som arbetsgivare snabbt kan få din medarbetare testad och möjliggör för tidigare återgång till arbetet under förutsättning att provsvaret är negativt. Vi genomför provtagningar alla vardagar och svar fås inom 24-30h

Vid positivt provsvar ansvarar vi för att smittskyddsanmälan genomförs samt att smittspåra.

Pris: 2400 kr exkl moms + frakt (frakten delas på antalet prover samma dag, totala fraktkostnaden är 2500 kr exkl moms)

Rese-/friskintyg vid resa

Krav på negativt snabbtest (antigen)

En del länder kräver endast ett negativt snabbtest (antigentest). Vi ansvarar för att genomföra provtagningen samt skriva intyg på negativt provsvar på svenska eller engelska. Du ansvarar för att kontrollera kraven som inreselandet ställer.

Genomförs för såväl privatpersoner som företag.

Rese-/friskintyg vid resa

Krav på negativt PCR-test

Vi erbjuder PCR-provtagning för frisk-/reseintyg. Inför resa till andra länder eller inför underhållsarbete inom vissa företag i Sverige kan du behöva uppvisa ett friskintyg som visar att du inte bär på en pågående covid-19 infektion. PCR-testning för reseintyg ingår inte i den av staten finansierade testningen som regionerna åtagit sig att genomföra för att identifiera fall vid misstänkt covid-19-infektion.

Det är du som ska resa som ansvarar att kontrollera vad som gäller för det landet du ska åka till. Tiden från provtagning till ett färdigt intyg från oss beräknas till ca 48h (förutsatt att laboratoriet håller sin tidsram).

Du hittar aktuell reseinformation på www.swedenabroad.se

OBSERVERA att frisk-/reseintyg med PCR-test endast genomförs på uppdrag av företag och inte privatpersoner! Vi genomför endast provtagningar på vardagar.

Pris: 3300 kr exkl moms + frakt för PCR-test

Krav på negativt snabbtest (antigen)

En del länder kräver endast ett negativt snabbtest (antigentest). Vi ansvarar för att genomföra provtagningen samt skriva intyg på negativt provsvar på svenska eller engelska. Du ansvarar för att kontrollera kraven som inreselandet ställer.

Genomförs för såväl privatpersoner som företag.

Pris: 1746 kr exkl moms